1_-3
Foto: Ingvil Skeie Ljones
I løpet av opphaldet oppsto det som skulle bli grunnmuren i Ugagn sitt lydbilete. Men det heile starta ikkje før eit år seinare, då Erik Sollid fullførte trioen med sitt særeigne spel og evne til å formidle både nye og gamle tonar. Ugagn var i gang. Med røter i Setesdalstradisjonane bygger Ugagn arrangemente sine på kjelder som Svein Hovden, Gro Heddi Brokke og lokale diktarar. Samstundes ber debutalbumet preg av å vere i tradisjon etter Kirsten Bråten Berg, mor til vokalist Sigrid Berg. Det er ikkje noko nytt å kombinere folkemusikk frå ulike land, men ideen om å la musikk krysse landegrenser blir likevel aldri oppbrukt. Slik harmoniserer også tonane frå Setesdal med musikken frå sørlige strøk, og det er dette som er lyden av Ugagn.
Ugagn foto Ingvil Skeie Ljones
Foto: Ingvil Skeie Ljones

The tunes from Setesdal harmonize with the music from southern areas, and this is the sound of Ugagn

In 2009 Bård Bjørke went on his annual trip to Granada to study with his flamenco music teacher. In his baggage, he had a recording of stev from Haugtussa. This was a recording of Sigrid Berg, who at the age of 25 had not performed for more than a handful of people. And hardly that. Over the course of his stay, the foundation of Ugagn’s sound began to emerge.

Ugagn foto 2 Ingvil Skeie Ljones
Foto: Ingvil Skeie Ljones

But the whole thing did not begin until the following year, when Erik Sollid completed the trio with his distinctive playing style and his ability to interpret both new and old tunes. Ugagn was under way. With roots in the Setesdal traditions, Ugagn builds their arrangements on sources like Svein Hovden, Gro Heddi Brokke, and local poets. Their debut album also bears the impression of being in tradition after Kirsten Bråten Berg, mother of vocalist Sigrid Berg.

It’s nothing new to combine folk music from different countries, yet the idea to allow music to cross national borders is never exhausted. In this way, the tunes from Setesdal harmonize with the music from southern areas, and this is the sound of Ugagn.