TA252-1

Feletradisjonene i den vestlige delen av Agder, tidligere Vest-Agder fylke, er for mange lite kjent. De er også lite dokumentert i skriftlige kilder. Tradisjonene har levd en ganske anonym tilværelse, og det virker som om de av ulike grunner har gått under radaren i de miljøene som er opptatt av folkemusikk. Ikke minst derfor er dette materialet svært spennende og interessant.

Heldigvis ligger det opptak i ulike folkemusikkarkiv. Av disse er Agder folkemusikkarkiv det viktigste, arkivet som er 25 år i 2023. Og heldigvis finnes det også noen ildsjeler som i årevis har ivaretatt kunnskap og formidlet den videre til andre. Ingen har arbeidet så systematisk og grundig med å transkribere instrumentalmusikk fra vest på Agder som Ånon Egeland. Ånon er folkemusiker, musikkforsker og skribent og en utømmelig kilde for både slåttemateriale og vokalmusikk. Det er mange både i inn- og utland som har lært og latt seg inspirere av han.

TA252-2

Med utgivelsen Ein gammel ein a´ farses, Felespill vest på Agder blir kulturskatten enda mer tilgjengelig. Og forhåpentligvis fører det til at våre rike og særegne tradisjoner blir tatt mer i bruk – tradisjoner som også i vår tid kan gi inspirasjon og opplevelser for både utøvere og publikum. 

Utgivelsen inneholder både notetranskripsjoner, bred omtale av utøverne og arkivopptak. På den måten kan transkripsjonene leses i lys av opptak og levende framføringspraksis, og vi får et mer fullstendig og nyansert bilde.

Utgivelsen skjer i samarbeid med Agder fylkeskommune.

Bok/notehefte med 2 CD
115 melodier, 190 sider.

Førehandsbestill feks her:
https://bigdipper.no/ta-lik/ta252/%C3%A5non-egeland-ein-gammel-ein-a-farses-2cd-plus-notehefte