Hardingfelespelemannen Bjarne Herrefoss (1931–2002) frå Telemark sette solide spor etter seg, både som menneske og spelemann. Han var av dei fremste spelemennene i Norge i siste halvdel av 1900-talet.