Plata har sitt utgangspunkt i tradisjonsmusikken og løfter frem eldre spillestiler og tonalitet fra ulike sentrale kilder. Pols har gjennom mange generasjoner stått sterkt i Rørosområdet, og
Ingeborg presenterer polsen med et nytt blikk på gamle spillesstiler. Attkømmen inneholder også runddansmateriale hentet fra gamle notebøker, formidlet gjennom Ingeborgs musikalske uttrykk. Hun er spesielt opptatt av å vise fram mangfoldet i denne musikktradisjonen – fra det melankolske spillet til det rytmiske særpreget som gir danselyst!
Ingeborg Ulberg Sommer er en allsidig musiker som har gjort seg bemerket som soloutøver så vel som i duo, ensembler og som teatermusiker. Hun jobber på tvers av sjangre og liker å utforske lydrommet. Ingeborg spiller fele og er en viktig tradisjonsbærer fra Roros.